Меню
Кошница

Монтаж

КАК СЕ МОНТИРАТ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

  1. Поставете дървената вложка в каналите на ъгловата свръзка на хоризонталната секция на касата.
  2. Поставете металните пластинки в каналите от външната страна на касата.
  3. Свържете первазите с ексцентриците и затегнете с отвертка.
  4. Поставете завършената каса в отвора на стената. Поставете клинове в горните ъгли на касата. Нагласете първо от страната на пантите (нивелирайте във всички посоки).
  5. Разстоянието между стената и касата се запълват с монтажна пяна (в ъглите). Поставете три разширителя (разпънки) между вертикалната част на касата, за да осигурите прецизно монтиране.ю
  6. Закачете крилото и проверете дали функционира добре. Разстоянието може да се фиксира като се нагласи касата или се подкъси вратата, това се налага при много неравни подове.
  7. Запълнете разстоянието между касата и стената с монтажна пяна, поне на четири места по вертикалната част на касата (задължително над и под пантодържачите и насрещника), за да се постигне максимално здраво захващане за стената.
  8. Сглобете подвижните первази, като в ъглите монтирате ексцентриците и ги затегнете с права отвертка. За да избегнете повреда на ъглите на касата, започнете от хоризонталната част на касата (таванката) и напъхвайте перваза постепенно и внимателно паралелно на стената. Перваза компенсира разминавания в дебелината на стената.
  9. За да регулирате пантите използвайте ревизионния отвор в перваза, който се намира между пантата и уплътнението на касата.
  10. Изрежете гуменото уплътнение по касата и го поставете в специално изработените за това нутове в касата